Framtiden är en fyrfältare

May 4, 2009

Institutet för framtidsstudier har gjort en intressant kategorisering över olika typer av framtidsförutsägelser. I skriften “Från shopping till sanningsserum” så utgår man från olika kriterier. Det ena kriteriet är huruvida själva framtidsutsagan är sann eller inte. Det kan ju låta märkligt att framtidsutsagor inte har ambitionen att vara sanna, men ibland kan man vilja måla upp bilder för att ge nya insikter eller visioner. Ja i själva verket är ju konsten och poesin många gången de första källorna till den visionära framtiden.

Det andra kriteriet är hurivida framtidsutsagan har förklaringanspråk eller inte. Enklare beskrivet så kan man väl säga att vissa framtidsutsagor “bara är”, de presenteras utan förklaring eller orsakssamband. Andra presenterar istället utförliga beskrivningar för att försöka belägga framtidsutsagorna. Kolla grafen nedan för att få en idé om hur det hänger ihop.

Exempel på något som inte har sanningsanspråk men som vill förklara är science fiction. Liftarens guide till galaxen och Star Trek fascinerar, inte för att de är sanna, utan för att de beskriver en kittlande framtid. Om även förklaringsanspråket släpps så landar vi i rena utopier eller dystopier. De presenterar egentligen bara ett dröm- eller skräckscenario. Men även profetior, exempelvis de från Nostradamus, hamnar här.

Som framtidsstrateg tycker jag att framtidsutsagorna med sannningsanspråk är mer intressanta. De som inte har förklaringsanspråk är prognoser, många gånger en extrapolering av empiriska data in i framtiden. Dessa kvantitativa metoder är bra på kort sikt, men missar ofta helt på längre sikt. Alla har väl sett Gartner-rapporter som berättar att omsättningen i den-och-den branschen ska vara 814,753 miljarder dollar 2015. Man undrar alltid hur de får till decimalerna.

Om man har både sanningsanspråk och förklaringsanspråk så landar man i rutan som kan sägas vara prediktion. Prediktioner har ofta vetenskapliga ambitioner och försöker förklara samband och orsaker till varför framtiden kommer att se ut som man tror. Här finns en rad metoder för att skapa dessa prediktioner. Jag har själv utvecklat ett koncept som heter Framtidskartan™ som kombinerar olika metoder för att skapa kvalitativa framtidsbilder och prediktioner. I själva verket borde alla företag och organisationer ha en framtidskarta – hur vet man annars åt vilket håll man ska?


Taggar: , ,
Postad i Allmänt | Comments Off on Framtiden är en fyrfältare