Tillägg till Baumols dilemma

August 13, 2009

Jag har tidigare skrivit om den problematik som uppstår när produkter blir betydligt billigare än tjänster. Detta fenomen kallas ibland Baumols dilemma och bygger på att personalintensiva versamheter som sjukvård, utbildning och kultur är svåra att effektivisera på samma sätt produktion av fysiska produkter.

En titt på konsumentprisindex stödjer denna tes. Sedan 1980 har den genomsnittliga inflationstakten för olika områden varit följande (behandlad data från SCB):

  • Sjuk- och tandvård: 8,3%
  • Livsmedel: 3,5%
  • Kläder och skor: 1,6%
  • TV, foto, kameror: -4,6%
Om vi gör ett tankeexperiment att den genomsnittliga prisökningstakten fortsätter de kommande fem åren så ser den indexerade utvecklingen ut som grafen nedan.
Vi kommer alltså att se allt dyrare sjukvård, medan datorer till och med blir billigare. Livsmedel och kläder ligger däremellan. Om vi fortsätter med att gruppera produkterna ovan (livsmedel, kläder, skor, tv, foto, datorer) så ser att den genomsnittliga ökningen är ungefär 1,4% årligen. I jämförelse med vårdens 8,3% är det alltså en avsevärd skillnad. Så långt inget nytt, detta uttryckte ju redan ekonomen Baumol.

Men det intressanta är om man kopplar ihop detta resonemang med Chris Andersons senaste bok Free. I denna talar han om en deflation för digital information på 50% årligen. Siffran bygger på att kostnaden för att hantera information sjunker i takt med allt billigare processorer, lagring och bandbredd. Om det kostar YouTube 1 öre att leverera 1 timmes video idag, så kostar det dem ett halvt öre nästa år. Och trenden är mot noll. Låt oss plotta kurvan på prisutvecklingen på information mot ungefärliga värden på tjänster och produkter.

Sammanfattningsvis har vi en utveckling som innebär följande. Priset på tjänster kommer att bli allt dyrare i förhållande till allt annat. Produkters prisutveckling är jämförelsevis låg, kring någon procent, men plus minus lite beroende på produktkategori. Kostnaden för information (inklusive branscher där kunskap och information är nyckeldelar) rasar mycket snabbt. Och går asymptotiskt mot noll. När kostnaden blir tillräckligt låg kommer företagen tjäna på att istället för att ta lite betalt – inte ta betalt alls! Något vi ser redan: gratis tidningar, gratis musik, gratis e-post, gratis mjukvara, gratis foton, etc, etc.

En mer genomgående uppföljning av boken Free kommer i Futurewise nyhetsbrev under augusti.


Taggar: , , , , , ,
Postad i Ekonomi | Comments Off on Tillägg till Baumols dilemma