Framtiden vänta!

February 1, 2009

Jag har tidigare skrivit ett blogginlägg om svårigheten att för närvarande att uttala sig om den kommande samhällsutvecklingen. Ny president i USA, oroligheter i Mellanöstern, Putin är oberäknelig, finanskrisen väntar på sin lösning med mera. “Ingen kan förutsäga utgången, för den beror på miljoner variabler”, skriver DN på sin ledarsida.

Man kan naturligtvis förlita sig på de tunga, långsiktiga trenderna – de som inte ens rubbas av kriser som dessa – men att skissera hur den nya världsordningen och ekonomin kommer att se ut är minst sagt svårt för närvarande. Alla väntar på de första signalerna och indikatorerna för att se vart det tar vägen.

Mycket fokus är på Obama och han visar på en ny typ av beslutsfattande. Mindre stora visioner och mer handfasta åtgärder i vardagen. En ny politisk realism från USAs sida kan vara en första pusselbit att lägga till pusslet. Frågan är vilka andra pusselbitar resten av världen bidrar med?

  • Kommer Putin med ökad protektionism? Kommer Ryssland falla sönder helt?
  • Hur går egentligen den kinesiska ekonomin? Saltar deras regering siffrorna eller blir de det nya loket?
  • Hur kommer mellanöstern reagera på Obamas politik? Och hur kommer den se ut?
  • Vad händer med alla länder som drabbats värre av krisen än Sverige? Lyckas Island, Brasilien och andra vända utvecklingen?

Frågorna är många, svaren är få. Någon som vågar skissera på en världsordning 10 år från nu?


Taggar: , ,
Postad i Demografi, Ekonomi | Comments Off on Framtiden vänta!

Svårbedömd framtid

January 20, 2009

Som framtidsstrateg får jag ofta frågan om hur framtiden kommer att bli. I de fall jag har tittat närmare på ett visst område och gjort en analys av centrala trender så brukar det inte vara något problem att prestera hyfsade svar. Men finanskrisen har gjort framtiden mer svårbedömd än på länge. Så för närvarande säger jag helst pass på frågan om hur framtiden kommer att bli.

Man kan se det på följande vis. Framtiden kan betraktas som en tratt vi tittar in i. Ju längre in i framtiden vi tittar desto vidare blir tratten eftersom allt fler osäkerhetsfaktorer spelar in. Men tratten förändrar också sin bredd i takt med omvärldens förändringar. Vid vissa tidpunkter så är den i princip vidöppen och vid dessa tillfällen är det bäst att låta bli att säga något om framtiden. Just nu är en sådan tidpunkt. Raden av osäkerhetsfaktorer är stor: finanskrisen, kriget i Mellanöstern, Obamas kommande politiska beslut. Även på hemmaplan råder osäkerhet kring arbetslösheten, konsumtionen och hur lång tid det tar innan det vänder.

I kölvattnet av de radikala förändringar som just nu håller på att ske så kommer vi att i någon mån att få en ny världsordning. Men vi saknar ännu indikatorer som pekar på åt vilket håll utvecklingen kommer att gå. Så just nu bör alla “experter” som uttalar sig om den globala framtiden tas med en stor nypa salt. Jag säger pass!


Taggar: , , ,
Postad i Ekonomi | 1 kommentar »