Minskat tidningsläsande – en generationsfråga

October 22, 2008

Hur många trettonåringar går på vinprovningar, shoppar motorgräsklippare eller läser morgontidning? Antagligen inte särskilt många. Fast vi kan vara rätt säkra på att en rätt stor andel av dem kommer att prata om sträva riojor och klämma på gräsklippare på Bauhaus i framtiden. Vissa saker är starkt kopplade till den ålder och livsfas man befinner sig i. Andra beteenden präglas av den tidsanda man växer upp i – beteenden som är starkt kopplade till den generation man tillhör.

Det är naturligtvis intressant att förstå om beteendeförändringar härrör sig till livsfas eller generation. Tidningsläsande är ett sådant exempel. Vi vet att dagens unga läser morgontidning i mindre utsträckning än äldre, men är det en livsfasfråga eller en generationsfråga? Om det är en livsfasfråga så kan vi vänta oss att unga kommer att börja läsa morgontidning när de blir äldre, om det är en generationsfråga så kommer tidningsläsandet att minska i framtiden.

Svaret är: det är en generationsfråga. För att kunna bevisa detta behövs mätserier över många år. Och det är något som den nationella SOM-undersökningen 1986-2007 har. Det man kan se är att tidningsläsandet är väldigt stabilt över åren inom varje generation. Men det intressanta är att generationerna skiljer sig markant åt. Av dagens 33-åringar läser 57 procent en morgontidning regelbundet. För tio år sedan var siffran för 33-åringar 66 procent. Och för 20 år sen var den 76 procent. Minskningen är omkring 10 procent mellan varje generation. Hur många 33-åringar kommer att läsa morgontidning 2018? En inte helt oäven gissning är under 50 procent.

Den kanske mest intressanta frågan är: kommer nyhetsinhämtningen ske på annat sätt (läs Internet), eller minskar helt enkelt intresset för nyheter?


Taggar: , , , ,
Postad i Massmedier, Socialt och värderingar | 2 kommentarer »