Som en puma nerför Kungsgatan…

September 11, 2009

De flesta har säkert sett tvåhjulingen Segway som balanserar fram på trottoarerna. Innan sommaren meddelade General Motors och Segway att de tillsammans ska utveckla en modell som heter PUMA. Produkten är en ny form av mikrofordon som kommer att lanseras 2012. I och med att den tar upp mindre plats, drar mindre energi, har färre delar och har mindre utsläpp så ses den som en framtidsprodukt med stor kommersiell potential. Prototypen går i 90 knyck och kommer 5 mil innan den måste laddas upp igen.

Det kanske mest intressanta är deras koncept “mobility as a service”. Tanken påminner om alla de lånecyklar som finns överallt i Stockholm (som finansieras av bland annat Alvedons reklam på dem). Istället för att alltså äga en egen PUMA så lånar man helt enkelt en när den behövs. Detta är kanske den mest intressanta trenden inför framtiden: kommer vi se ett minskat privat ägande och istället se en låne- och hyrverksamhet av olika kommunala ting som vi broderlig och systerligt delar med varandra växa fram?

Jag tycker det vore en mycket intressant utveckling. Ägandet i sig har ju många nackdelar: kostnad för inköp, rengöring och underhåll, förvaring, ständigt en viss mindshare var produkten är eller borde vara, värdeminskning, andrahandsförsäljning som tar kraft och tid, etc. Nej gör som Tim Ferriss som skrev 4-hour Work Week, hyr en Ferrari i en vecka och kör er trötta så behöver ni inte köpa någon.


Taggar: , ,
Postad i Mobilitet, Socialt och värderingar, Teknik | 1 kommentar »

Billigt – Högkvalitativt – Excellent (del 2)

December 5, 2008

Fortsättning från tidigare blogginlägg.

Som en följd av den hyperkonkurrens som uppstår i den tilltagande globaliseringens fotspår, så krävs mer än billiga produkter och hög kvalitet. Nästa fas fokuserar således inte längre på att göra saker bättre, utan “att göra bättre saker”. Denna fas kan sägas inledas på 2000-talet och förskjuter fokus till faktorer som innovation, estetik och design. Som en följd av den kvalitetskonvergens som skett så är de inneboende kvalititeterna många gånger snarlika. Det blir istället de yttre kvaliteterna som ofta blir avgörande. Att vara unik, äkta, att ha stil och ett starkt varumärke blir alltså viktigare i denna nästa fas.

Summa sumarum så har vi skiftande fokus i tre faser:

  • 1960- och 1970-talen: “att tillverka saker billigare “
  • 1980- och 1990-talen: “att tillverka saker bättre “
  • 2000-talet: “att tillverka bättre saker”

Hur länge kommer den senare eran att bestå? Omkring 20 år? Eller en kanske än intressantare fråga, vad kommer efter den? Detta kan man förstås bara spekulera i. En tänkbar utveckling är att “saker” blir av mindre värde än idag. En allt större del av handeln handlar redan om tjänster och upplevelser.

Möjligen kommer vi se en rekyl där pendeln svänger från vårt genomkommersialiserade samhälle till en mer återhållsam, naturnära hållning där ägandet istället är kommunalt. I en sådan modell så är det personliga ägandet inte längre lika viktigt utan snarare själva användningen och nyttan av produkterna.

Man kan dra en parallell med standup-komikern George Carlin som syrligt kommenterade flygvärdinnornas uppmaning: “Before leaving the aircraft, please check around for any personal belongings you might have brought on board.” med resonemanget “What other kinds of belongings are there besides personal? Public belongings? Do they honestly believe I would travel with a fountain I stole from the park?” Kanske blir flera  av dagens personliga ägodelar framtidens gemensamma fontäner.

I morgondagens inlägg ska jag försöka ringa in några excellenta produkter.


Taggar: , , , , , , , ,
Postad i Ekonomi, Företagande, Konsumtion | 1 kommentar »