Framtidens medicin är preventiv

November 1, 2009

Idag spenderar vi nästan tio gånger så mycket pengar på läkare och läkemedel som vi gör på preventiv medicin. Så kommer det inte se ut i framtiden. Man kan göra en jämförelse med tandläkare. Förr i tiden gick vi till tandläkaren för att dra ut en tand när vi hade tandvärk. Numera lägger vi stor omsorg på att hålla våra tänder så friska som möjligt för att slippa dra ut dem. På samma sätt kommer sjukvården att förändras.

Forskningen får allt större inblick i hur virus och bakterier fungerar och hur de programmerar våra kroppar. Och hur våra kroppar kan omprogrammeras. Sjukvårdsbehandling kommer att gå från reaktiv akutsjukvård till avsiktlig och personlig prevention av sjukdomar. Vi kommer att lägga lika mycket pengar eller mer på mediciner som på läkare. Och det fiffiga är att dessa mediciner inte behöver vara tabletter eller injektioner, de kan lika gärna vara delar av vår mat. Eller av tvål, eller av kosmetiska produkter.

Genom att kartlägga vilka gener som ger upphov till olika sjukdomar kan vi bota dem innan de ens brutit ut. Vi kan ta immunbristsjukdomen SCID som exempel. SCID är en dödlig sjukdom och vanligen överlever barn som föds med denna inte ens första året. Orsaken är en defekt i en av generna. Med genterapi har man lyckats ersätta dessa gener och därmed förbättra patienternas immunsystem. I de första försöken utvecklade flera av patienterna istället leukemi, men med nyare metoder har man lyckats undvika detta. Även om forskningen fortfarande är tidigt ute så har man till dags dato återskapat immunsystemet hos sjutton personer – i själva verket sjutton nu levande barn som annars hade varit döda.

Sjudomar som orsakas av en enskild gen gör dem lättare att bota med genterapi. Sjukdomar som cancer och Alzheimers är komplexare och omfattar fler gener. För att kartlägga alla olika varianter av cancertumörer arbetar nu forskarna med ett projekt som kallas Cancer Genom Atlas. Utmaningen är att ta reda på hur DNA fungerar i cancerceller för att finna vettiga botemedel. Projektet är enormt. Det motsvarar 12 500 projekt av den storleksordning som Human Genome Project hade. Ändå tror de att de kommer att kunna vara klara redan om 3-5 år.

Det dominerande forskningsområdet och den centrala ekonomiska drivkraften under det kommande århundradet kommer med all sannolikhet att bli genetik. De som avfärdar och ignorerar detta område kommer inte att förstå kraften i det som kommer ha störst påverkan på den framtida människans liv. Många företag och länder har ännu inte förstått detta. Även om utvecklingen är i sin linda så är takten på framsteg enorm. På samma sätt som datorutvecklingen under de senaste 20-30 åren tagit oss med storm, kommer nu gentekniken att göra detsamma.

Tidigare inlägg på samma tema:

Dags för ett nytt alfabet

GMO – Frälsare eller hot?


Taggar: , ,
Postad i Demografi, Teknik | Comments Off on Framtidens medicin är preventiv