Framtidens tidning

February 3, 2010

Jag får ibland frågan hur ofta jag har haft rätt när jag har “siat om framtiden”. Men frågan är fel ställd. Att jobba med omvärldsanalys handlar inte om att förutspå framtiden, utan om att utforska den. En av metoderna är scenarioanalys där man målar upp olika tänkbara framtidsbilder. Det går alltid att hitta exempel ur dessa på saker som inträffat i verkligheten. Och det är precis lika lätt att sopa alla felbedömningar under mattan.

Att Apple lanserade iPad var för många ingen överraskning då det har spekulerats ett tag. Men detta var en sån sak som fanns med i ett tidigare scenarioarbete jag utförde åt den internationella paraplyorganisationen World Association of Newspapers för ett par år sedan. Målet var att skapa framtidsscenarier för framtidens tidning 2020. Här är en del av ett av de fyra scenarierna:

“A key driver to the development has been rapid technology development as well as quick uptake. Electronic devices are light, thin and cheap. One of the most exciting products is iPaper, a foldable display from Apple launched in 2012. The iPaper is updated frequently over broadcasting networks. News is mainly distributed by Google and NBS in cooperation with broadcast or telecom operators. The iPaper also has additional functionality and can be used to watch TV and movies. In fact, reading tends to fade away among younger people as we move into a more visual society.”

Även om de exakta detaljerna är fel så är fördelen med scenarioarbete just att man kan kliva in i tänkbara framtida världar och utforska dem flera år innan de verkligen händer. På så sätt skapar man en mental framtidsberedskap. Numera fokuserar jag på Framtidskartor som på ett mer kontinuerligt sätt följer den tänkbara framtiden. Att göra scenarioövningar var femte år eller så blir alldeles för långsamt för de flesta företag. Framtiden kommer till oss snabbare än vad vi tror…


Taggar: , ,
Postad i Massmedier | 1 kommentar »

Volvo har sålt 200 000 bilar på några veckor

May 7, 2009

“Volvo har sålt 200 000 bilar på några veckor”. Så skulle löpsedeln kunnat sett ut. Istället står det “Tata har sålt 200 000 bilar på några veckor”. Och det är ingen löpsedel utan en minimal notis i DN. Tata är den superbilliga indiska minibilen som kostar 16 000 kr. Men det skulle kunna ha varit Volvo eller Saab som lanserade den.

Jag har tidigare skrivit om trenden att unga inte kör bil vilken i kombination med miljödebatten borde ha uppmärksammats långt tidigare. Företag som kontinuerligt och systematiskt arbetar med omvärldsanalys minskar risken att försätta sig i knepiga situationer. Att som företag ge sig in i framtiden utan att ha en framtidskarta är som att navigera på sjön utan sjökort. Visst, det kan gå bra, men har man otur kör man lätt på grund. Och sen kan det vara kolossalt svårt att komma loss. Vissa strandar för alltid.

Liknelsen med sjökort haltar dock lite. Ett sjökort förändras mycket litet över tiden. Men framtidskartan blir omodern redan efter ett par månader. Lösningen är att regelbundet skapa nya framtidskartor att navigera efter. Ens åsikter om framtiden i den bransch man verkar i skall vara bestämda – men man ska vara snabb att överge ge dem.


Taggar: , ,
Postad i Allmänt, Konsumtion | Comments Off on Volvo har sålt 200 000 bilar på några veckor

Framtiden är en fyrfältare

May 4, 2009

Institutet för framtidsstudier har gjort en intressant kategorisering över olika typer av framtidsförutsägelser. I skriften “Från shopping till sanningsserum” så utgår man från olika kriterier. Det ena kriteriet är huruvida själva framtidsutsagan är sann eller inte. Det kan ju låta märkligt att framtidsutsagor inte har ambitionen att vara sanna, men ibland kan man vilja måla upp bilder för att ge nya insikter eller visioner. Ja i själva verket är ju konsten och poesin många gången de första källorna till den visionära framtiden.

Det andra kriteriet är hurivida framtidsutsagan har förklaringanspråk eller inte. Enklare beskrivet så kan man väl säga att vissa framtidsutsagor “bara är”, de presenteras utan förklaring eller orsakssamband. Andra presenterar istället utförliga beskrivningar för att försöka belägga framtidsutsagorna. Kolla grafen nedan för att få en idé om hur det hänger ihop.

Exempel på något som inte har sanningsanspråk men som vill förklara är science fiction. Liftarens guide till galaxen och Star Trek fascinerar, inte för att de är sanna, utan för att de beskriver en kittlande framtid. Om även förklaringsanspråket släpps så landar vi i rena utopier eller dystopier. De presenterar egentligen bara ett dröm- eller skräckscenario. Men även profetior, exempelvis de från Nostradamus, hamnar här.

Som framtidsstrateg tycker jag att framtidsutsagorna med sannningsanspråk är mer intressanta. De som inte har förklaringsanspråk är prognoser, många gånger en extrapolering av empiriska data in i framtiden. Dessa kvantitativa metoder är bra på kort sikt, men missar ofta helt på längre sikt. Alla har väl sett Gartner-rapporter som berättar att omsättningen i den-och-den branschen ska vara 814,753 miljarder dollar 2015. Man undrar alltid hur de får till decimalerna.

Om man har både sanningsanspråk och förklaringsanspråk så landar man i rutan som kan sägas vara prediktion. Prediktioner har ofta vetenskapliga ambitioner och försöker förklara samband och orsaker till varför framtiden kommer att se ut som man tror. Här finns en rad metoder för att skapa dessa prediktioner. Jag har själv utvecklat ett koncept som heter Framtidskartan™ som kombinerar olika metoder för att skapa kvalitativa framtidsbilder och prediktioner. I själva verket borde alla företag och organisationer ha en framtidskarta – hur vet man annars åt vilket håll man ska?


Taggar: , ,
Postad i Allmänt | Comments Off on Framtiden är en fyrfältare