Masdar – Silicon Valley för förnybar energi

August 7, 2009

Gröna städer – ecocities – är ett koncept som var populärt för ett par år sedan. Flera länder har haft ambitionen att skapa gröna oaser med minimal påverkad på miljön. Genom att använda förnybar energi och minimera utsläppen skulle deras inverkan på miljön vara mycket liten eller idealt obefintlig. I Kina började man för ett par år sedan bygga den ny staden Dongtan som skulle ha noll utsläpp och enbart förbruka förnybar energi. Men projektet gick i stå när finanskrisen slog till.

Samtidigt innebär miljödebatten att det finns många poänger att skapa städer som dessa för att skapa en testbädd för att bättre förstå vilka system som går att effektivisera. Många skyller klimatproblemen på städerna, men i själva verket är det just städerna som är bäst lämpade att motverka krisen. I städerna kan skalbara lösningar implementeras – något som är mycket svårt i en utspridd landsbygd.

Ett av de projekt som i alla fall rullar framåt är The Masdar City. Oljenationen Abu Dhabi började i oktober 2008 att bygga världens första stad som är bilfri, har noll koldioxidutsläpp och inte producerar något avfall. Staden som ska stå klar 2016 kommer främst att drivas av solenergi och förbruka 20 procent av energin av en vanlig stad av samma storlek. Staden kommer att byggas 7 meter ovanför marken – under marken kommer ett nät av eldrivna fordon helt att ersätta bilar.

Det är förstås lätt att avfärda projektet som smått vansinnigt, men man ska komma ihåg att Förenade arabemiraten redan hyser världens högsta byggnad, konstgjorda öar och en 200 meter lång inomhus skidbacke. Tanken är också att locka företag, gärna de som arbetar med förnybar energi. Om staden lockar de 50 000 personer det räknar med återstår att se. Men om projektet blir framgångsrikt så kommer säkerligen konceptet att kopieras på andra ställen.


Taggar: ,
Postad i Demografi | Comments Off on Masdar – Silicon Valley för förnybar energi