Ericsson mot 2020

March 22, 2010

“Only the paranoid survive” sa Intels tidigare vd Andy Grove. Inget kan väl egentligen sammanfatta bättre varför man ska arbeta med omvärldsanalys. Studier visar att företag som kontinuerligt och strukturerat arbetar med framtidsstudier får konkurrensmässiga fördelar. Därför är det kul att se att Ericsson nu tar sikte på 2020 med sitt projekt Shaping Ideas, där de låter 20 experter uttala sig om framtiden.

Och det är inga dåliga namn de fått tag på utan framtidstänkare som Don Tapscott (som skrev “Growing up digital”), BTs framtidssiare Ian Pearson (som varje år gör vilda profetior), svenske Hans Rosling (som är ett måste att lyssna på, kolla TED bland annat), samt en hel bunt andra intressanta namn. Den som inte läst Don Tapscotts bok får nedan ett 4-minuters sammandrag.

Det intressanta i detta resonemang är inte att unga beter sig annorlunda än vuxna (vilket i sig kan diskuteras), utan att Tapscott menar att ungas hjärnor faktiskt utvecklas annorlunda. Att en ökande informationsmängd och ett komplexare liv i allmänhet skulle göra människan smartare kan låta kontroversiellt. Vissa påstår ju att tv och dataspel gör oss dummare. Men flera forskare, liksom Tapscott, hävdar alltså det omvända.

Professor Torkel Klingberg menar i den mycket intressanta boken Den översvämmade hjärnan att våra hjärnor genetiskt sett är närmast identiska med cromagnonmänniskornas hjärnor. Trots det visar mätningar att människan stadigt blir mer intelligent (den så kallade Flynn-effekten). Eller i alla fall presterar bättre på IQ-tester. Det finns flera olika teorier som bättre kost, bättre utbildning, mindre familjer, etc. Men den kanske mest tilltalande förklaringen är att människan blir allt bättre på att lösa de visuella klurigheter som ett IQ-test innebär. Eftersom vi sedan unga år exponeras allt mer för rörlig bild blir vi experter just på att analysera bilder.

Denna tes förs fram av Steven Johnson i boken Everything bad is good for you där han exemplifierar det hela med hur komplexa dagens tv-serier är jämfört med förr. I gamla serier som Starsky & Hutch så var det i princip en och samma handling från start till slut, medan det i moderna serier som The Sopranos vävs dussintals parallella trådar som handlingen skiftar mellan. Något som gör det mer krävande av tittare. Det tycks alltså som att populärkulturen inte gör oss dummare, utan smartare.

Även om ungdomsarbetslösheten är skyhög för närvarande så kan unga vara betydligt bättre lämpade för de krav framtidens ännu okända yrken kommer att ställa. Just som vi har vant oss vid varningen “se upp, det finns en kines eller indier som vill ha ditt jobb” så får vi äldre kanske vänja oss vid det nya mantrat: “se upp, det finns en ungdom som vill ha ditt jobb”. Av en händelse ska jag imorgon föreläsa om “Framtidens jobb” på Högskolans dag i Ludvika. Kanske borde jag låta ungdomarna lära mig något istället!?

Kolla fler framtidsvideor på Ericsson webb.


Taggar: , , , , ,
Postad i Massmedier, Socialt och värderingar | Comments Off on Ericsson mot 2020