Föredrag

Är du intresserad av ett inspirerande framtidsföredrag? Peter Siljerud som driver Framtidsbloggen är en erfaren och internationellt uppskattad föredragshållare (25 000+ personer) och erbjuder trendföredrag på teman som framtidens arbetsliv, marknadsföring, försäljning, IT & teknik, Generation Y och en hel rad andra ämnen.

Se Futurewise AB för mer information.