Dags för ett nytt alfabet

October 7, 2009

Det dominerande alfabetet idag har inte längre 28 bokstäver, utan två: 0 och 1. Den digitala tekniken har förändrat alla industrier och branscher vågar jag säga. Senast igår hade jag en trendworkshop med bönder från Sveriges södra delar. En av de tio viktigaste trenderna vi vaskade fram var “Datoriseringen kommer allt längre ut i jordbruket”. Ett exempel är sensorer på kor som kan avgöra huruvida de är brunstiga eller inte.

Men för att inte tappa tråden, det dominerande alfabetet i framtiden består nog varken av 28 eller två bokstäver, utan av fyra: A T C G. Dessa bokstäver som beskriver våra DNA-kedjors sammansättning kommer bli allt viktigare i takt med att genforskningen börjar vissa reella resultat. Genom att kartlägga vårt DNA så öppnas nya möjligheter till förståelse av livet, våra sjukdomar och till och med döden. Vår biologi kan nämligen omprogrammeras – gener kan stängas av och sättas på. Många sjukdomar kommer att utplånas och för många kommer livet att förlängas.

En av nycklarna är att kartlägga människans gener, något som tidigare varit såväl kostsamt som tidskrävande. Men det intressanta i sammanhanget är att beräkningskraften ökar enormt snabbt genom Moores lag, vilket också spiller över på den acceleration vi ser i genkartläggningen. Ökningstakten är omkring en dubblering var 1,9 år. Medan det tidigare tog veckor, månader och år att kartlägga mycket små livsformer, så kan man numera studera bakteriers genom i realtid – medan mutationer pågår!

Som komplement till Moores lag måste vi nu således lära oss Carlson’s curve, som inte beskriver hur processorprestanda förbättras utan istället hur genkartläggningen förbättras.

Carlson's curve

Carlson's curve

Sedan människans kompletta DNA första gången kartlades 2001 så har utvecklingen fullständigt skenat iväg. Flera olika leverantörer erbjuder sekvensering av delar av ens DNA, något jag själv gjorde redan för fem år sedan. Men numera kan vilken privatperson som helst få hela sitt genom kartlagt – alla 6 miljarder “bokstäver”. Startup-företaget Knome erbjuder en fullständigt kartläggning för 99 500 US-dollar.

Det är förvisso dyrt men minns att grafen ovan har en logaritmisk skala, dvs inom en inte allt för avlägsen framtid kommer alla att ha sin egen DNA-profil digitalt lagrad. Denna genetiska profil kommer att fungerar som en instruktionsbok för varje människa. Med denna kommer man att kunna skräddarsy medicin för varje enskild individ och sjukvården kommer helt att revolutioneras. Vidare kommer den totala mängden DNA-profiler innebära enorma möjligheter att tråla efter gener som ger upphov till olika sjukdomar. Redan idag har man lyckats identifiera enstaka gener som ger upphov till svårartade genetiska sjukdomar och helt bota de barn som föds med dessa.

Mer om denna spännande utveckling i senare blogginlägg…


Taggar: , ,
Postad i Teknik | 3 kommentarer »
  1. 3 Trackback(s)

  2. Oct 26, 2009: Framtidsbloggen » Blog Archive
  3. Oct 28, 2009: Framtidsbloggen » Blog Archive » Framtidens medicin är preventiv
  4. Oct 28, 2009: Framtidsbloggen » Blog Archive » Tekniska bönder blir framtidens hjältar

Sorry, comments for this entry are closed at this time.