Ajjpådd dåmminerannde

November 6, 2008

Så här såg det ut idag på presskonferens om de ungas mediekonsumtion 🙂

Resultaten bygger på en mobiletnografisk studie av ungdomar 13-15 år, samt 20-25 år. Några av huvudpunkterna:

  • KONVERGENS: Olika medieformer flyter samman i såväl medvetande som praktik.
  • RELATIONER: Teknik och kommunikationsredskap används för att upprätthålla relationer och nätverk. Relationer och gemenskap är viktiga dimensioner av media.
  • SIMULTANITET: Mediekonsumtionen blir allt mer simultan, såväl i kanaler som rumsligt. Mediekonsumtionen blir därmed mer fragmenterad. Reklam får allt svårare att nå fram.
  • INDIVIDUALISERING: Medieprylarna blir allt mer individuella och mobila. Hemmet och hushållet minskar i betydelse för mediekonsumtionen. Innehållet blir samtidigt allt mer anpassat till speciella preferenser. Mer interaktion och mindre masskommunikation.
  • VALFRIHET: Mediekonsumenterna blir allt mer vana vid att välja. Men allt väljande medför också behov av att slippa välja och leta. Skickliga publicister och mellanhänder blir därmed populära. Enkelhet är en dygd i ungas mediekonsumtion och kommunikation.
  • ESTETIK: Immateriella världen i form av produkters stilistiska och estetiska värden har en stor roll i ungas medievardag.

Taggar: ,
Postad i Massmedier | Comments Off on Ajjpådd dåmminerannde

Sorry, comments for this entry are closed at this time.